BOTOX/VISABEL

Hvordan fungerer Botox/Vistabel?

Botox/Vistabel fungerer ved at begrænse nervesignalerne, således at musklerne ikke spændes og skaber rynker i det behandlede område. Ligeledes kan man begrænse nervesignalerne og derved få en muskel til at trække sig sammen. Denne metode gør sig gældende ved f.eks. brynløft, løft af mundvige, markering af kæbe og løft af læbekant.

Virker Botox/Vistabel med det samme?

Det begynder at virke ca. 3 dage efter behandlingen, hvor huden så småt bliver glattere, og rynkerne bliver minimeret. Den fulde effekt kan ses efter ca. 14 dage. Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have en større mængde toksin end andre for at opnå effekt. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller, der er en uhensigtsmæssig asymmetri, kan man lave en ”touch up” behandling efter ca. 2 uger.

Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt. Touch up er gratis, hvis der bestilles tid, indenfor en måned efter behandling.

Hvor længe kan du se effekten af Botox/Vistabel?

Effekten aftager typisk efter 3-6 måneder, dog vil de efterfølgende behandlinger som regel have en længere holdbarhed. Ved gentagne behandlinger forlænges virkningen af behandlingen, da musklen mindskes af den manglende brug.

Konsultation

Ifølge regler fra sundhedsstyrelsen skal der gå mindst 48 timer mellem konsultation og behandling. Konsultation udføres af speciallæge, minimum 48 timer inden din første behandling. Derefter skal du ikke have yderligere konsultation til Botox, så længe du bliver behandlet på samme klinik. Du kan med fordel samtidig bliver konsulteret til filler, hvis du skulle ønske at blive behandlet med det på et tidspunkt.

Ved Konsultationen vil du have mulighed for, at afstemme forventninger
og du vil modtage information om behandlingen. Du er altid velkommen til at tage en ven, et familiemedlem, eller din kæreste/ægtefælle med til forundersøgelse og behandling.

Behandlingen

Selve behandlingen udføres af enten en specieluddannet sygeplejerske eller læge, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til, at udføre behandlingen.

Behandlingen varer normalt mellem 10-20 min. alt efter, hvor mange områder du ønsker behandlet. Ved behandling sprøjtes der med en tynd nål små mængder af Botox ind ved eller i musklerne, der hvor man gerne vil fjerne rynker eller lave et løft. Behandlingen er næsten smertefri. Dog er enkelte områder mere følsomme end andre, blandt andet læbetip. Følesansen i det behandlede område, vil ikke blive påvirket af behandlingen.

Områder hvor du kan blive behandlet?

Forholdsregler og efterbehandling

Efter din behandling med Botox er det vigtigt, at man i de følgende 4-12 timer ikke masserer eller trykker på det behandlede område. Endvidere må man ikke ligge ned, dyrke motion, tage varme bade og andet, der øger mikrocirkulationen. Dette kan medføre at præparatet spredes til andre muskler end de tilsigtede.

Bivirkninger

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, såsom let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Blå mærker og hævelse forsvinder normalt indenfor et par dage. Nogle få oplever hovedpine de første par dage efter behandling og kun meget sjældent ses kortvarige lette influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk shock ses uhyre sjældent og kræver hurtig behandling, ring 112 . Der er ikke rapporteret nogen kendte senfølger. Der kan ved indstik stedet komme infektion, det ses dog yderst sjældent.

Behandling udføres ikke

På patienter som er under 18 år. Eller hvis man gravid eller ammende.
Botox må heller ikke anvendes, hvis du lider af visse sjældne neuromuskulære
sygdomme f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).
Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicllamin,
kinin eller kalciumblokkere. Eller hvis man er imunsubrimeret.
Endelig må præparatet ikke anvendes, hvis du har en kendt allergi overfor nogen af indholdsstofferne ( botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate).
Eller hvis der er infektion i huden i området omkring behandlingsstedet,
da skal behandlingen udskydes til infektionen er væk.

Gå ikke glip af Events – Tilmeld dig Nyhedsbrevet

* indicates required